XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 1789

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1689

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1813

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 1755

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 1833

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1715

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2051

.., Yagudina R.I. 1795

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1686

Kharchenko G.. 1633

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1716

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1751

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 1960

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 1687

Kuznesov D.A., .. 1753

Kuznesov D.A., .. 1790

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 1692

.., .., .. 1765

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1757

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1883

.., .., .., .. 1659

.., .., .., .., Манеева Е.С. 1669

.., Reshetko O.V. 1837

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 1602

Krylov V.A. 1695

.., Yagudina R.I. 1709

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1732

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1867

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 1733

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 1972

Dremova N.B. 1958

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1662

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 1803

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 1770

.., .., .. 1814

.., Reshetko O.V., .. 1847

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 1818

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 1651

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1596

Kharchenko G.. 1672

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1619

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 1597

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 1597

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1588

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 1620

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 1632

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 1586

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1627

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 1598

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1630

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 1697

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 1599

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 1601

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1621

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1631

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1581

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 1561

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 1597

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1592

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 1551

Krylov A.B., Yagudina R.I. 1596

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 1556

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 1500

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 1614

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1588

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1583

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 1593

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 1493

Dremova N.B. 1638

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1571

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 1580

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 1633

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 1616

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 1601

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 1577

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1652