XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 3142

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3011

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3163

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 3098

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 3230

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3034

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 3427

.., Yagudina R.I. 3123

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2996

Kharchenko G.. 2975

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3132

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3103

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 3368

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 3014

Kuznesov D.A., .. 3152

Kuznesov D.A., .. 3135

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 3015

.., .., .. 3127

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3118

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3271

.., .., .., .. 2985

.., .., .., .., Манеева Е.С. 2995

.., Reshetko O.V. 3237

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 2853

Krylov V.A. 3022

.., Yagudina R.I. 3040

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3011

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 4212

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 3027

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 3299

Dremova N.B. 3266

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 2966

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 3140

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 3257

.., .., .. 3157

.., Reshetko O.V., .. 3179

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 3119

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 2937

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2892

Kharchenko G.. 2997

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2894

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 2879

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 2890

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2914

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 2883

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 2908

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 2874

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2973

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 3967

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2960

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 3025

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 2910

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 2922

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2921

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2951

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2853

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 2846

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 2897

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 3912

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 2859

Krylov A.B., Yagudina R.I. 2905

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 2810

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 3814

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 2881

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2929

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3901

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 20302

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 2732

Dremova N.B. 2912

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 2893

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 2855

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 3011

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 2891

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 2872

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 2855

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2949