XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 2613

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2488

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2656

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 2575

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 2671

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2536

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2888

.., Yagudina R.I. 2614

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2501

Kharchenko G.. 2459

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2574

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2589

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 2827

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 2509

Kuznesov D.A., .. 2616

Kuznesov D.A., .. 2638

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 2497

.., .., .. 2618

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2587

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2748

.., .., .., .. 2470

.., .., .., .., Манеева Е.С. 2479

.., Reshetko O.V. 2664

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 2358

Krylov V.A. 2507

.., Yagudina R.I. 2539

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2525

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3694

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 2515

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 2787

Dremova N.B. 2759

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 2459

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 2620

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 2670

.., .., .. 2648

.., Reshetko O.V., .. 2679

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 2619

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 2436

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2372

Kharchenko G.. 2472

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2388

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 2360

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 2380

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2386

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 2376

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 2392

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 2378

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2443

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 3431

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2441

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 2488

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 2391

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 2398

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2408

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2441

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2345

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 2331

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 2381

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 3390

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 2309

Krylov A.B., Yagudina R.I. 2372

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 2311

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 3268

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 2380

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2415

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3387

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 19780

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 2236

Dremova N.B. 2405

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 2371

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 2340

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 2470

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 2387

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 2367

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 2361

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2440