XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 2179

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2060

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2223

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 2153

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 2230

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2089

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2432

.., Yagudina R.I. 2179

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2057

Kharchenko G.. 2016

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2096

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2145

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 2372

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 2071

Kuznesov D.A., .. 2167

Kuznesov D.A., .. 2194

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 2070

.., .., .. 2184

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2148

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2319

.., .., .., .. 2029

.., .., .., .., Манеева Е.С. 2035

.., Reshetko O.V. 2223

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 1949

Krylov V.A. 2072

.., Yagudina R.I. 2093

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2111

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3264

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 2095

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 2349

Dremova N.B. 2336

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 2034

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 2183

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 2202

.., .., .. 2197

.., Reshetko O.V., .. 2235

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 2196

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 2013

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1949

Kharchenko G.. 2048

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1975

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 1949

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 1951

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1957

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 1975

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 1976

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 1953

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2011

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 1963

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1996

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 2067

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 1960

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 1964

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1987

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2004

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1937

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 1912

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 1965

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 2972

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 1898

Krylov A.B., Yagudina R.I. 1955

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 1909

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 2861

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 1962

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1962

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1940

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 19344

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 1826

Dremova N.B. 1988

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1940

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 1937

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 2025

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 1981

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 1952

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 1946

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2019