XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 2031

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1933

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2077

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 2024

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 2089

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1954

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2308

.., Yagudina R.I. 2043

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1922

Kharchenko G.. 1880

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1959

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1999

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 2222

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 1934

Kuznesov D.A., .. 2018

Kuznesov D.A., .. 2048

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 1930

.., .., .. 2035

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2003

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2184

.., .., .., .. 1901

.., .., .., .., Манеева Е.С. 1900

.., Reshetko O.V. 2087

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 1830

Krylov V.A. 1932

.., Yagudina R.I. 1947

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1969

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2101

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 1958

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 2212

Dremova N.B. 2200

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1901

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 2044

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 2039

.., .., .. 2053

.., Reshetko O.V., .. 2093

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 2058

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 1874

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1824

Kharchenko G.. 1914

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1851

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 1825

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 1828

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1819

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 1851

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 1857

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 1821

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1880

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 1831

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1861

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 1934

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 1832

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 1840

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1857

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1869

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1815

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 1784

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 1827

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1824

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 1778

Krylov A.B., Yagudina R.I. 1824

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 1784

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 1721

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 1839

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1828

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1816

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 1841

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 1712

Dremova N.B. 1864

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1818

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 1808

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 1882

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 1857

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 1826

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 1818

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1888