IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 5293

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 5057

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 5191

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 5410

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 5432

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 5233

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 5135

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 5093

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 5034

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5572

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5419

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 5136

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 5205

Sanina I.I. 5026

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 5083

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 4971

Pochuprina A.A. 5062

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 5133

Panfilova A.L. 5119

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 5124

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 5156

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 5337

Murashko Y.I., Spichak I.V. 5129

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 5096

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 4868

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 5013

Komarov E.A. 5025

Komarov E.A. 4932

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 5097

Zolotovskaia I.A. 4949

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 5126

Babiy V.V., Yagudina R.I. 5386

Akimova Y.I. 4959

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 5180