Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 24

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 26

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 25

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 24

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 22

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 30

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 25

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 24

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 30

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 31

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 28

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 29

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 30

.., .. 27

Kuznesov D.A., .. 29

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 27

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 33

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 30

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 29

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 32

1 | 2 | 3