Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 102

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 100

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 96

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 103

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 94

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 113

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 109

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 100

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 100

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 101

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 104

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 98

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 104

.., .. 101

Kuznesov D.A., .. 113

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 99

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 105

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 105

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 108

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 103

1 | 2 | 3