Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 3093

Pattern of antithrombotic drugs in hospital treatment of atrial fibrillation

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia
Скорее всего ваш браузер не поддерживает PDF и Adobe Reader, нажмите здесь, чтобы просмотреть PDF

Comments0