VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3089

Akimova Y.I. 2907

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 3346

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 3192

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2850

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3000

Grebennikov G.Y. 2820

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2863

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2804

Komarov E.A. 2801

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2908

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 3038

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3949

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2897

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2918

Lutset I.A. 2926

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2898

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2996

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2960

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2964

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2925

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2749

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2844

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2778

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2777

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2814

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2793

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2835

Sorokovikov I.V. 2777

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2955

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2914

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3122

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2860

Chernaya E.V. 2672

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2752

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2838

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2995

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2912

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2847

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2844

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2946

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2834

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2748

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2863