VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3005

Akimova Y.I. 2820

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 3244

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 3096

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2758

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2917

Grebennikov G.Y. 2736

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2777

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2721

Komarov E.A. 2705

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2819

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2938

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3867

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2809

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2835

Lutset I.A. 2844

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2808

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2908

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2871

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2874

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2834

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2658

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2758

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2685

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2687

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2721

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2700

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2750

Sorokovikov I.V. 2688

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2867

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2826

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3039

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2776

Chernaya E.V. 2581

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2668

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2750

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2906

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2822

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2761

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2752

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2854

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2748

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2663

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2777