Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 1743

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1748

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1744

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 1759

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1725

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 1757

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1733

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1722

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 1766

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 1725

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 1751

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1732

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 1764

.., .. 1726

Kuznesov D.A., .. 1708

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 1731

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1832

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1750

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 1807

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1769

1 | 2 | 3