Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 2339

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2357

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2349

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 2383

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2347

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 2359

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2349

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2321

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 2373

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 2315

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 2352

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2332

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 2379

.., .. 2333

Kuznesov D.A., .. 2532

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 2315

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 2462

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2359

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 2439

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2407

1 | 2 | 3