Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 1382

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1388

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1399

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 1386

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1384

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 1399

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1385

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1386

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 1405

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 1384

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 1406

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1381

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 1406

.., .. 1376

Kuznesov D.A., .. 1378

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 1381

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1486

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1416

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 1449

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1402

1 | 2 | 3