Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 2153

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2160

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2156

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 2188

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2147

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 2165

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2145

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2130

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 2176

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 2128

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 2162

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2143

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 2177

.., .. 2136

Kuznesov D.A., .. 2102

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 2120

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 2258

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2164

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 2242

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2199

1 | 2 | 3