Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 1895

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1909

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1895

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 1918

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1889

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 1919

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1888

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1884

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 1920

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 1882

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 1908

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1885

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 1928

.., .. 1885

Kuznesov D.A., .. 1854

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 1866

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1996

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1914

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 1969

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1925

1 | 2 | 3