Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 184

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 180

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 175

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 184

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 178

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 195

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 191

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 181

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 181

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 185

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 185

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 179

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 186

.., .. 181

Kuznesov D.A., .. 199

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 181

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 198

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 186

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 187

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 181

1 | 2 | 3