Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 2244

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2256

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2249

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 2281

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2250

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 2259

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2246

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2225

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 2271

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 2219

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 2253

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2234

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 2274

.., .. 2235

Kuznesov D.A., .. 2435

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 2214

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 2360

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2258

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 2340

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2308

1 | 2 | 3