Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 925

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 892

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 925

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 914

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 927

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 931

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 922

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 928

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 946

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 922

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 934

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 920

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 932

.., .. 918

Kuznesov D.A., .. 924

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 917

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1012

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 940

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 947

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 917

1 | 2 | 3