Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 367

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 360

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 374

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 365

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 367

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 380

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 376

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 375

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 374

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 379

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 376

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 369

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 371

.., .. 365

Kuznesov D.A., .. 381

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 373

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 424

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 374

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 390

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 362

1 | 2 | 3