Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 1801

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1808

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1805

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 1818

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1790

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 1817

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1794

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1793

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 1823

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 1786

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 1810

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1788

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 1830

.., .. 1784

Kuznesov D.A., .. 1764

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 1779

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1898

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1819

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 1870

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1829

1 | 2 | 3