Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 2047

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2057

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2046

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 2072

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2043

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 2068

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2039

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2028

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 2076

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 2029

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 2056

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2037

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 2081

.., .. 2033

Kuznesov D.A., .. 2000

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 2016

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 2148

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2061

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 2124

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2094

1 | 2 | 3