Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 1644

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1660

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1655

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 1655

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1638

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 1657

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1648

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1641

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 1669

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 1634

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 1662

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1642

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 1671

.., .. 1633

Kuznesov D.A., .. 1617

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 1645

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1740

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1661

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 1717

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1656

1 | 2 | 3