Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 597

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 574

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 598

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 598

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 609

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 609

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 603

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 604

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 607

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 612

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 609

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 597

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 599

.., .. 593

Kuznesov D.A., .. 602

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 603

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 689

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 613

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 622

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 590

1 | 2 | 3