Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 1392

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1397

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1408

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 1397

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1394

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 1408

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1394

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1395

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 1414

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 1393

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 1415

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1392

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 1417

.., .. 1386

Kuznesov D.A., .. 1389

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 1395

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1495

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1425

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 1462

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1413

1 | 2 | 3