Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 474

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 452

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 476

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 476

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 475

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 489

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 479

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 484

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 482

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 485

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 480

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 468

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 469

.., .. 466

Kuznesov D.A., .. 475

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 477

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 568

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 478

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 498

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 467

1 | 2 | 3