Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 730

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 698

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 722

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 725

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 734

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 733

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 726

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 730

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 733

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 736

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 735

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 724

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 730

.., .. 716

Kuznesov D.A., .. 728

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 729

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 813

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 744

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 746

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 718

1 | 2 | 3