Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 843

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 811

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 842

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 830

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 845

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 845

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 840

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 841

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 857

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 844

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 848

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 835

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 844

.., .. 837

Kuznesov D.A., .. 840

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 837

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 924

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 854

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 857

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 832

1 | 2 | 3