Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 2417

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2433

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2422

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 2473

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2421

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 2435

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2426

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2395

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 2457

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 2390

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 2428

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2409

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 2460

.., .. 2414

Kuznesov D.A., .. 2617

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 2392

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 2543

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2437

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 2523

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2489

1 | 2 | 3