Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 2151

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2158

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2154

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 2186

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2143

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 2163

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2143

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2128

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 2174

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 2126

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 2160

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2141

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 2175

.., .. 2134

Kuznesov D.A., .. 2100

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 2118

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 2256

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2162

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 2237

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2197

1 | 2 | 3