Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 931

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 897

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 930

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 920

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 932

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 937

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 927

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 933

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 952

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 927

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 940

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 925

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 939

.., .. 923

Kuznesov D.A., .. 929

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 924

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1017

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 945

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 953

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 923

1 | 2 | 3