Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 1142

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1129

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1159

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 1139

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1145

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 1159

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1146

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1151

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 1171

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 1147

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 1166

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1142

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 1161

.., .. 1137

Kuznesov D.A., .. 1142

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 1138

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1242

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1176

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 1198

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1151

1 | 2 | 3