Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 2333

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2350

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 2342

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 2377

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2341

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 2352

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2342

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 2315

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 2366

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 2308

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 2345

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2326

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 2372

.., .. 2327

Kuznesov D.A., .. 2526

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 2308

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 2455

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2353

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 2433

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2401

1 | 2 | 3