Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 1552

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1560

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1564

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 1551

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1546

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 1562

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1552

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1548

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 1568

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 1544

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 1573

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1549

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 1578

.., .. 1541

Kuznesov D.A., .. 1536

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 1558

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1648

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1574

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 1624

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1563

1 | 2 | 3