Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 1040

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1018

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 1051

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 1034

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1041

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 1050

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1041

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 1046

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 1066

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 1040

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 1053

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1038

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 1051

.., .. 1034

Kuznesov D.A., .. 1037

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 1034

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1130

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1064

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 1081

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1040

1 | 2 | 3