Pharmacoeconomic: theory and practice
№1, 2019, Vol.7

Kabakova T.I., Umirova A.A. 66

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 64

Balykina Y.E., Globin M.V., Kolbin A.S., Litvinova A.A., Proskurin M.A. 61

Ganicheva L.M., Yazinina A.V. 67

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 56

Reshetko O.V., Shirokova I.A. 72

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 71

Narzikulov K.S., Ruziev K.R., Suyunov N.D. 62

Mirahmedov M.U., Rajabova D.H., Suyunov N.D. 66

Ruziev K.R., Suyunov N.D., Urunova I.I. 66

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 66

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 64

Reshetko O.V., Smotrova U.N. 65

.., .. 66

Kuznesov D.A., .. 70

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 61

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 67

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 70

Victorova I.B., .., Levchenko V.G., Mymrina A.L. 72

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 68

1 | 2 | 3