VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 1635

Akimova Y.I. 1492

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 1725

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 1646

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 1437

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 1607

Grebennikov G.Y. 1458

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1495

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 1424

Komarov E.A. 1435

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1471

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 1566

Levitan A.I., Reshetko O.V. 2563

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 1490

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 1497

Lutset I.A. 1573

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 1524

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 1547

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 1547

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 1500

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1531

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1390

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 1451

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 1397

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1373

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 1421

Reshetko O.V., Sanina I.I. 1424

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 1438

Sorokovikov I.V. 1406

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 1607

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1457

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1639

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 1448

Chernaya E.V. 1360

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1385

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1442

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 1589

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 1516

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1437

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 1439

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 1506

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 1486

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 1391

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 1488