XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 472

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 440

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 429

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 437

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 431

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 399

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 545

.., Yagudina R.I. 422

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 430

Kharchenko G.. 398

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 428

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 430

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 469

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 401

Kuznesov D.A., .. 428

Kuznesov D.A., .. 422

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 402

.., .., .. 468

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 428

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 415

.., .., .., .. 418

.., .., .., .., Манеева Е.С. 417

.., Reshetko O.V. 473

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 413

Krylov V.A. 428

.., Yagudina R.I. 407

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 510

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 553

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 449

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 692

Dremova N.B. 563

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 418

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 456

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 422

.., .., .. 431

.., Reshetko O.V., .. 573

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 567

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 423

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 342

Kharchenko G.. 343

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 358

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 355

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 342

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 344

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 354

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 342

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 343

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 342

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 355

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 359

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 375

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 331

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 329

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 356

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 341

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 337

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 341

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 349

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 335

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 344

Krylov A.B., Yagudina R.I. 341

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 338

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 316

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 346

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 356

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 347

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 339

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 328

Dremova N.B. 353

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 346

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 336

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 354

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 346

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 346

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 340

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 366