IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1593

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 1560

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1571

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1745

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 1677

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 1670

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 1588

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1516

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 1579

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1799

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1703

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 1548

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 1597

Sanina I.I. 1481

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 1607

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 1511

Pochuprina A.A. 1519

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 1568

Panfilova A.L. 1581

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1523

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1589

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1652

Murashko Y.I., Spichak I.V. 1663

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1633

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1510

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1546

Komarov E.A. 1515

Komarov E.A. 1461

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 1533

Zolotovskaia I.A. 1549

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 1544

Babiy V.V., Yagudina R.I. 1629

Akimova Y.I. 1486

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 1602