IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1535

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 1494

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1511

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1683

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 1610

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 1611

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 1530

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1450

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 1520

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1734

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1630

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 1499

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 1540

Sanina I.I. 1426

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 1549

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 1458

Pochuprina A.A. 1461

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 1507

Panfilova A.L. 1525

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1468

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1533

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1588

Murashko Y.I., Spichak I.V. 1594

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1570

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1457

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1493

Komarov E.A. 1452

Komarov E.A. 1406

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 1471

Zolotovskaia I.A. 1485

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 1480

Babiy V.V., Yagudina R.I. 1569

Akimova Y.I. 1435

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 1544