IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1691

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 1646

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1657

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1843

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 1799

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 1771

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 1684

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1617

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 1675

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1907

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1812

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 1638

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 1689

Sanina I.I. 1581

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 1695

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 1595

Pochuprina A.A. 1605

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 1666

Panfilova A.L. 1687

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1601

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1680

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1772

Murashko Y.I., Spichak I.V. 1768

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1723

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1599

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1625

Komarov E.A. 1599

Komarov E.A. 1542

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 1622

Zolotovskaia I.A. 1629

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 1634

Babiy V.V., Yagudina R.I. 1716

Akimova Y.I. 1571

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 1686