Archive of publications - Pharmacoeconomics: theory and practice

Pharmacoeconomics: theory and practice
№1, 2018, Vol.6

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 224

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

Kharchenko G.. 218

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 236

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 235

1 Clinical Trials and Healthcare Technology Assessment Centre of Moscow Department of Healthcare, Moscow, Russia 2 First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 229

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 230

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 232

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 221

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 233

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 228

Pyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute of Volgograd Medical State University, Pyatigorsk, Russia

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 245

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 243

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 259

1 City clinical hospital named afer S.P. Botkin, Moscow, Russia 2 Clinical Trials and Healthcare Technology Assessment Centre of Moscow Department of Healthcare, Moscow, Russia

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 221

1 Novokuznetsk State Institute for Further Training of Physicians, Novokuznetsk, Russia 2 Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 220

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 240

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 231

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 223

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 228

Pacifc State Medical University, Vladivostok, Russia

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 234

Pacifc State Medical University, Vladivostok, Russia

1 | 2 | 3