Sokolov A V

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2657

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1895

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2657

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 1895