Sokolov A V

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1424

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 771

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1424

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 771