Sokolov A V

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 3221

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2409

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 3221

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2409