Sokolov A V

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 3017

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2221

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 3017

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 2221