Sokolov A V

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1341

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 686

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1341

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 686