Sokolov A V

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1192

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 551

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1192

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 551