Sokolov A V

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1628

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 958

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1628

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Sokolov A.V. 958