Sokolov A V

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 611

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 611

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia