Scherba Marya Petrovna

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 826

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 809

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 838

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

.., Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Scherba M.P. 200

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 189

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 180

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 179

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 826

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 809

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 838

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

.., Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Scherba M.P. 200

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 189

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 180

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 179