Archive of publications - Pharmacoeconomics: theory and practice

Pharmacoeconomics: theory and practice
№1, 2018, Vol.6

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 222

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

Kharchenko G.. 216

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 233

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 231

1 Clinical Trials and Healthcare Technology Assessment Centre of Moscow Department of Healthcare, Moscow, Russia 2 First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 227

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 228

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 230

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 219

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 230

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University), Moscow, Russia

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 226

Pyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute of Volgograd Medical State University, Pyatigorsk, Russia

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 243

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 239

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 257

1 City clinical hospital named afer S.P. Botkin, Moscow, Russia 2 Clinical Trials and Healthcare Technology Assessment Centre of Moscow Department of Healthcare, Moscow, Russia

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 219

1 Novokuznetsk State Institute for Further Training of Physicians, Novokuznetsk, Russia 2 Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 217

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 238

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 229

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 221

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 225

Pacifc State Medical University, Vladivostok, Russia

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 231

Pacifc State Medical University, Vladivostok, Russia

1 | 2 | 3